Vui lòng liên hệ bằng các phương thức dưới đây

Get in touch

Liên hệ Mộc Hưng Thịnh Phát 

NM1: Tổ 11, ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, H. Bình Đại, T. Bến Tre

NM2: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp

Điện thoại: 0933221117 – 0949221117 – 0971221117

Email: mocchungthinhphat.cuitrau@gmail.com

Web: www.mochungthinhphat.com